Σήμανση προσβασιμότητας και πιστοποίηση στον τουρισμό.

Ελεγμένη I Αξιόπιστη I Ακριβής.

Αποδεχόμαστε κάθε επισκέπτη, ανεξάρτητα από τις ικανότητες και διαφορετικές ανάγκες και παρέχουμε ελεγμένες, αξιόπιστες και λεπτομερείς πληροφορίες.

Η εγγύησή μας

Δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα που συλλέγονται και ελέγχονται επί τόπου από εξωτερικούς, ειδικά εκπαιδευμένους ειδικούς πρόσβασης (accessibility experts) και όχι ως μία διαδικασία αυτοαξιολόγησης της εταιρείας.

Παροχή εκπαίδευσης σχετικά με την «Προσβασιμότητα ως ποιότητα και ευκολία στον Τουρισμό» για τους εργαζόμενους.

Παράδοση συστήματος πληροφοριών και διαχείρισης που επιτρέπει στον επισκέπτη να αξιολογήσει την καταλληλότητα της προσφερόμενης υπηρείας για τις δικές του ανάγκες.

Accessibility-certified Label
Information about accessibility label

Τα πλεονεκτήματα

  • Η προσβασιμότητα εξυπηρετεί όχι μόνο άτομα με αναπηρία αλλά και ηλικιωμένους, οικογένειες με παιδιά και πολλούς άλλους ταξιδιώτες
  • Η κατηγορία των ηλικιωμένων ταξιδιωτών, που χαρακτηρίζεται από μακρά διαμονή στη χαμηλή περίοδο, δίνει τη δυνατότητα τουρισμού όλο το χρόνο
  • Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή προσβάσιμων υπηρεσιών και εγκαταστάσεων συμβάλλει στον αειφόρο τουρισμό χωρίς αποκλεισμούς
  • Η παροχή προσβάσιμων πληροφοριών, αναπόφευκτη στα περισσότερα στάδια της διαδικασίας ταξιδιού, δεν είναι μια απλή διαδικασία. Απαιτούνται εκπαιδευμένοι και ανεξάρτητοι αξιολογητές για να συλλέξουν αξιόπιστες και λεπτομερείς πληροφορίες
  • Τα κανάλια πληροφόρησης και επικοινωνίας, τα οποία είναι σημαντικά για την προσβασιμότητα, επιτρέπουν στους ανθρώπους να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τα ταξιδιωτικά τους σχέδια

Newsletter

Γίνετε κι εσείς ένας από τους πρώτους που αφαιρούν τα εμπόδια – εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε τα νέα σχετικά με την προσβασιμότητα και την ποιότητα στην Ελληνική τουριστική βιομηχανία.

Νέα