Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τη Σύμη στα Δωδεκάνησα μας δείχνει ακριβώς πώς μπορεί να γίνει ο κάθε χώρος συμπεριληπτικός. Μικρές αλλαγές, παροχή αξιόπιστης πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης μέσω της εκπαίδευσης είναι ο τρόπος δημιουργίας προσβάσιμου τουρισμού.

—————
IMAGE DESCRIPTION: A carousel of 3 photos showcasing “Takis Leather Art Gallery” in Symi, which is a certified venue example in Greece. On the bottom of the picture is the “Accessibility certified” logo, disability pictograms for blind, visually impaired and mobility impaired persons, and the certification dates of December 2021 until November 2024.