1ο Open Webinar

Η ένωση ENAT και η inclusiveGreece προσκαλούν ελληνικές επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς στο 1ο Open Webinar, όπου διεθνείς και Έλληνες ειδικοί θα παρουσιάσουν μερικές από τις βασικές εμπειρίες, στρατηγικές προσβασιμότητας, εργαλεία και πόρους που μπορούν να ανοίξουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

ΖΟΟΜ Webinar Link
https://us02web.zoom.us/j/86862400091…

Meeting ID: 868 6240 0091
Passcode: 036770

—————
ID: Advert graphic for the 1st Open Webinar on “Emerging Tourism Markets: New Business Opportunities for Greece”, listing all the guest speakers for the event.
.