«2022 Λειψοί – ο προορισμός χωρίς αποκλεισμούς»

Όταν ο αντίκτυπος των δημογραφικών στοιχείων και των ανεκπλήρωτων αναγκών αποτελεί πρόκληση για έναν προορισμό, άλλοι κατανοούν τις δυνατότητες και το εκμεταλλεύονται ως ευκαιρία. Παράταση σεζόν, μαζί με νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και μια εικόνα ένταξης, είναι το νέο μήνυμα που διαδόθηκε στους Λειψούς. Ο Δήμαρχος κ. Φώτης Μάγγος, μαζί με τις τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση της inclusiveGreece, χαιρέτισαν την πρωτοβουλία. Τα πρώτα βήματα προς έναν προορισμό χωρίς αποκλεισμούς για τους Λειψούς έγιναν, και τέθηκαν ξεκάθαροι στόχοι για το «2022 Λειψοί – ο προορισμός χωρίς αποκλεισμούς».

—————
IMAGE DESCRIPTION: Photo of inclusive Greece’s team along with the mayor and local tourist businesses in the island of Lipsi.