Διαδικασία πιστοποίησης

Πώς να αποκτήσετε πιστοποίηση;

Προσβασιμότητα ως χαρακτηριστικό ποιότητας και άνεσης του τουρισμού

Το σύστημα πιστοποίησης «Τουρισμός για Όλους» που αναπτύχθηκε στη Γερμανία, στοχεύει στη συλλογή, αξιολόγηση και παροχή λεπτομερών και αξιόπιστων πληροφοριών σε άτομα με αναπηρία και περιορισμούς κινητικότητας κατά τη λήψη των ταξιδιωτικών τους σχεδίων και αποφάσεων. Οι διαβουλεύσεις με τους σχετικούς οργανισμούς και φορείς της τουριστικής βιομηχανίας υποστήριξαν την ανάπτυξη των κριτηρίων του συστήματος και τη σχετική εκπαίδευση.

Το ταξίδι για άτομα με ειδικές ανάγκες ξεκινά από άλλη αφετηρία κάθε φορά καθώς οι ανάγκες όλων είναι διαφορετικές. Επομένως, τόσο οι αξιόπιστες πληροφορίες όσο και η επικοινωνία είναι κρίσιμες για την κατανόηση των αναγκών προσβασιμότητας των ατόμων αυτών. Η έλλειψη ευαισθητοποίησης σχετικά με τις ανάγκες των ατόμων με ειδικές ανάγκες σημαίνει ότι μεγάλο μέρος της ταξιδιωτικής αγοράς δεν καλύπτεται σωστά.

Η πιστοποίηση “Τουρισμός για Όλους” παρέχει επαληθευμένα και αξιόπιστα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας για τουριστική υπηρεσία, εγκατάσταση ή αξιοθέατο. Μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων, παρέχει ευρεία πρόσβαση στα κανάλια επικοινωνίας των οποίων οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται από διεθνείς ταξιδιωτικές εταιρείες καθώς και από μεμονωμένους ταξιδιώτες.

Ποιος συμμετέχει στη διαδικασία πιστοποίησης;

  • Αποκλειστικός κάτοχος άδειας του συστήματος σήμανσης στην Ελλάδα – InclusiveGreece Consulting που προσφέρει την πιστοποίηση
  • Επιθεωρητές της inclusiveGreece που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευση για να γίνουν πιστοποιημένοι επιθεωρητές
  • Αρχή πιστοποίησης DSFT που αξιολογεί την έρευνα και εκχωρεί την ετικέτα

Διαδικασία πιστοποίησης

Από την inclusiveGreece

  • Πληροφόριση
  • Συμφωνητικό πιστοποίησης με την InclusiveGreece Consulting
  • Αναδοχή πιστοποίησης
  • Συλλογή δεδομένων
  • Μεταφορά και επικοινωνία δεδομένων

Από τη DSFT Berlin

Αξιολόγηση και επικαιροποίηση

Από την inclusiveGreece

Εκπαίδευση προσωπικού

Από την inclusiveGreece + DSFT Berlin

  • Σήμανση και Πιστοποίηση εκδίδεται από την DSFT Berlin
  • Παρουσία και επικοινωνία σε όλα τα σχετικά κανάλια