Ποιος μπορεί να πιστοποιηθεί

Η σήμανση και η πιστοποίηση είναι εφικτή για κάθε ξενοδοχείο, πάροχο τουριστικών υπηρεσιών και προορισμό.

Όχι μόνο μεμονωμένοι χώροι και τουριστικές υπηρεσίες και αξιοθέατα αλλά και ολόκληρος ο προορισμός μπορεί να πιστοποιηθεί.

Αλυσίδα τουριστικών υπηρεσιών

Το σύστημα σήμανσης για ολόκληρη την αλυσίδα υπηρεσιών

Υποθέτουμε ότι η υποδομή προσβασιμότητας είναι η βάση των τουριστικών δραστηριοτήτων και για την επίτευξή της απαιτείται μακροπρόθεσμη στρατηγική και σχέδιο δράσης. Ωστόσο, η παροχή λεπτομερών και αξιόπιστων πληροφοριών για τις πραγματικές υπηρεσίες και την υποδομή στον προορισμό, είναι το ευκολότερο και πιο βασικό βήμα για να καταστεί ένας προορισμός χωρίς αποκλεισμούς.

Είναι προφανές ότι όσο πιο άρρικτη είναι η εμπειρία ταξιδιού σε όλα τα στάδια της, συμπεριλαμβανομένων αξιόπιστων πληροφοριών που είναι διαθέσιμες πριν ταξιδέψετε, τόσο περισσότερους επισκέπτες θα προσελκύσει ο προορισμός .