Κατεβάστε αρχεία

Πιστοποίηση προσβασιμότητας και σήμανση στον τουρισμό
Ελεγμένη • Αξιόπιστη • Λεπτομερής

Η προσβασιμότητα είναι ένα χαρακτηριστικό ποιότητας και άνεσης στον τουρισμό
Προσβασιμότητα – άνεση για όλους