Ελπίζουμε να περάσετε όλοι όμορφα Χριστούγεννα και ασφαλείς διακοπές!

Εκτός από τις συνήθεις ευχές της εποχής, θα θέλαμε να ευχηθούμε για όλους μας έναν πιο προσβάσιμο κόσμο για το 2022! Ελπίζουμε να περάσετε όλοι όμορφα Χριστούγεννα και ασφαλείς διακοπές!

—————
IMAGE DESCRIPTION: Illustration of a snowy winter scene with 5 trees in gold and blue hues and large snowflakes against a blue background. Inclusive Greece’s logo is on the top right corner, and the text below reads (in greek): We wish you a Happy Christmas and a more accessible New Year!”.
.