Ημερολόγιο Εκπαιδεύσεων

Σας ενδιαφέρει δια ζώσης ή online εκπαίδευση;

2022

17/01 Accessibility Soft Skills
09/02 1st Open Webinar on Emerging Tourism Markets: New Business Opportunities for Greece.
16/02 Accessibility Basic Training
08/02  2end Open Webinar on Emerging Tourism Markets: Best practice examples from the industry.
16/03 Accessibility Soft skills
13/04 Accessibility Basic Training
11/05 Accessibility Soft skills
15/06 Accessibility Basic training
20/07 Accessibility Soft skills
15/09 Accessibility Basic training
19/10 Accessibility Soft skills
15/11 Accessibility Basic Training
14/12 Accessibility soft skills

Ζητήστε online εκπαίδευση:

Έχω διαβάσει τη δήλωση προστασίας δεδομένων και συμφωνώ με την ηλεκτρονική συλλογή και αποθήκευση των στοιχείων και των δεδομένων μου για την απάντηση του αιτήματός μου. Μπορώ να ανακαλέσω τη συγκατάθεσή μου ανά πάσα στιγμή μέσω email στο info@inclusiveGreece.com.
=
Προστατευόμαστε από SPAM. Λύστε την αριθμητική πράξη.