Νομική σημείωση

Επικοινωνία

inclusiveGreece

Sabine Switalla

Επικοινωνία

info@inclusiveGreece.com

T.O. #30211

19023 Markopoulo I Athen, Greece

GER 0049 179 6999 180   I GR 0030 694 4319 506

Αριθμός ΦΠΑ

Sales tax identification number according to Sect. 27 a of the Sales Tax Law:

GR159999032 Tax office Koropi

Υπεύθυνος σύνταξης

Sabine Switalla

Maria Douvru

Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων των φωτογραφιών που χρησιμοποιούνται:

Disabled people work together in the office, world disability day, handicapped persons. Vector illustration for web banner, infographics, mobile, men and women with special needs.-Iryna – stock.adobe.com

Επίλυση διαφορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ΗΕΔ) : https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Θα βρείτε το email μας επάνω, στη νομική σημείωση.
Δεν είμαστε πρόθυμοι ούτε υποχρεωμένοι να συμμετέχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών από κάποιο κέντρο επίλυσης διαφορών για καταναλωτές.

Ευθύνη για περιεχόμενα

Ως πάροχος των υπηρεσιών είμαστε υπεύθυνοι, σύμφωνα με το § 7 παρ.1 του γερμ. νόμου περί ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης (TMG), για δικά μας περιεχόμενα σε αυτές τις σελίδες σύμφωνα με τη γενική νομοθεσία. Σύμφωνα με τα §§ 8 έως 10 του TMG δεν είμαστε ωστόσο υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε ή κατά περίπτωση να ερευνούμε διαβιβασμένες ή αποθηκευμένες ξένες πληροφορίες, οι οποίες παραπέμπουν σε παράνομη δραστηριότητα.
Δεν θίγονται οι υποχρεώσεις για διαγραφή ή αποκλεισμό της χρήσης πληροφοριών σύμφωνα με τη γενική νομοθεσία. Μια σχετική ευθύνη είναι ωστόσο δυνατή μόνο μετά τη χρονική στιγμή της γνώσης μιας συγκεκριμένης παράβασης του νόμου. Όταν γίνουν γνωστές σχετικές παραβάσεις του νόμου θα διαγράψουμε αμέσως αυτά τα περιεχόμενα.

Ευθύνη για συνδέσμους

Ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστοτόπους τρίτων, στα περιεχόμενα των οποίων δεν έχουμε καμία επίδραση. Επομένως δεν μπορούμε να αναλάβουμε ούτε ευθύνη για αυτά τα ξένα περιεχόμενα. Για τα περιεχόμενα των συνδεδεμένων σελίδων, υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε πάροχος ή διαχειριστής των σελίδων. Οι συνδεδεμένες σελίδες έχουν ελεγχθεί τη στιγμή της σύνδεσης για πιθανές παραβάσεις του νόμου. Τη στιγμή της δημιουργίας του συνδέσμου δεν ήταν εμφανή παράνομα περιεχόμενα.
Δεν είναι ωστόσο εύλογος ένας συνεχής έλεγχος των περιεχομένων των συνδεδεμένων σελίδων χωρίς συγκεκριμένες ενδείξεις για μια παράβαση του νόμου. Όταν γίνουν γνωστές παραβάσεις του νόμου θα διαγράψουμε αμέσως τέτοιου είδους συνδέσμους.