Εκπαίδευση

Μια κατάλληλη εκπαίδευση σε πολλά επίπεδα και για διαφορετικούς ενδιαφερόμενους φορείς της τουριστικής βιομηχανίας μπορεί σίγουρα να θεωρηθεί ως μια πηγή βελτίωσης της προσβασιμότητας στον προορισμό.

Ως εκ τούτου, τα σεμινάρια και η κατάρτιση είναι ένα από τα βασικά στοιχεία και δραστηριότητες που παρέχονται στο πλαίσιο της πιστοποίησης.

inclusive Greece Ακαδημία Προσβασιμότητας

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται επίσης στις ανάγκες των ηλικιωμένων ταξιδιωτών στον προορισμό. Η εκπαίδευση προσφέρει την κατανόηση των απαιτήσεων προσβασιμότητας και των επιθυμητών ταξιδιωτικών εμπειριών στους φορείς τουρισμού.

Για να δημιουργήσετε μεγαλύτερη κατανόηση και ευαισθητοποίηση σχετικά με την προσβασιμότητα, η εκπαίδευση προσφέρεται σε υπαλλήλους, περιοχές και παρόχους τουριστικών υπηρεσιών. Και στις δύο περιπτώσεις, τα κριτήρια ποιότητας του συστήματος σήμανσης καθώς και η κατάρτιση αναπτύχθηκαν μετά από διαρκή συνεργασία με φορείς τουρισμού.

Προτού εκδοθεί μια πιστοποίηση, τουλάχιστον ένα μέρος των υπαλλήλων του πιστοποιημένου παρόχου / εταιρείας πρέπει να παρακολουθήσει διαδικτυακή εκπαίδευση.