Συμπερίληψη & Προσβασιμότητα

Για αρχή, αναλογιστείτε πώς αντιλαμβάνεστε την προσβασιμότητα και θα καταλάβετε ότι δεν είναι όλα τα εμπόδια μόνο φυσικού είδους. Και αυτό ήδη είναι μια καλή αρχή. Έτσι αρχίσατε να κάνετε διαφορά μεταξύ της φυσικής πρόσβασης και της συμπεριφοράς χωρίς αποκλεισμούς.

Ένα θερμό χαμόγελο και μια φιλόξενη συμπεριφορά προς όλους, μπορούν να επηρεάσουν θετικά μια εμπειρία.

Και δεν χρειάζεται να είστε ειδικός στις αναπηρίες. Δίνοντας σε όλους τους πελάτες σας ένα φιλικό καλωσόρισμα και ρωτώντας τους εάν υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε για να γίνει η εμπειρία τους ευχάριστη, είναι το απαραίτητο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση!

Κανένα μέρος δεν αναμένεται να είναι 100% χωρίς περιορισμό για κάποιους, αλλά θα σας βοηθήσουμε να εστιάσετε, να παρουσιάσετε και να προωθήσετε σωστά και μέσω πολλαπλών καναλιών, τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρησή σας εξυπηρετεί μια ομάδα ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες και παρέχει μία τουριστική εμπειρία στους επισκέπτες «χωρίς αποκλεισμούς».

Ο προσβάσιμος τουρισμός είναι μια προσοδοφόρα αγορά. Κάνοντας βήματα για να είστε πιο προσβάσιμοι, είστε ελκυστικοί σε ένα ευρύτερο κοινό τουριστών με διαφορετικές ικανότητες και πολλές ανεκμετάλλευτες δυνατότητες.

Τι ορίζουμε:

Συμπερίληψη

Σημαίνει ότι όλοι ανήκουν φυσικά σε αυτό. Δεν έχει σημασία η εμφάνιση, η γλώσσα ή η αναπηρία. Ένα μέρος όπου ο καθένας μπορεί να είναι εκεί οπουδήποτε, στη δουλειά, στο σπίτι, στον ελεύθερο χρόνο τους ή στο ταξίδι: αυτό είναι η συμπερίληψη. Είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα που κατοχυρώνεται με τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες. (https://bit.ly/3mXQ6Om) Αυτή η συνθήκη υπογράφηκε ήδη από περισσότερες από 180 χώρες.

Προσβασιμότητα

Η προσβασιμότητα σημαίνει ότι δεν αποκλείεται η χρήση σε κάτι με βάση την αναπηρία ή άλλων περιορισμών που σχετίζονται με την ηλικία. Η ιδέα ότι οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν ό,τι χρειάζονται και επιθυμούν σε παρόμοιο χρόνο και προσπάθεια με κάποιον που δεν έχει αναπηρία. Σημαίνει ότι οι άνθρωποι μπορούν να είναι ανεξάρτητοι και δεν θα απογοητευτούν από κάτι που δεν έχει σχεδιαστεί ή εφαρμοστεί σωστά. Η προσβασιμότητα αφορά τις εγκαταστάσεις, τις σωστές πληροφορίες και τη συμπεριφορά.

Ανεμπόδιστη

Ο στόχος είναι η πρόσβαση για όλους ανεξαρτήτως. Να καταστούν οι υπηρεσίες όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμες. Να μην εμποδίζεται κανείς. Προσπαθώντας να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που καθιστούν δύσκολο ή αδύνατο για κάποιον να χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις και έτσι να είναι εύκολη η χρήση από όλους.

Καθολικός σχεδιασμός

Είναι σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους ανθρώπους, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, χωρίς την ανάγκη προσαρμογής ή χρήσης εξειδικευμένου σχεδιασμού. Σκοπός είναι να απλοποιήσουμε τη ζωή για όλους καθιστώντας τα προϊόντα, την επικοινωνία και τις υπηρεσίες πιο εύχρηστα για όλους με λίγο ή καθόλου επιπλέον κόστος. Στοχεύει σε όλους τους ανθρώπους όλων των ηλικιών, μεγεθών και ικανοτήτων. (Κέντρο καθολικού σχεδιασμού, 2019)