Αειφορία και προσβασιμότητα

Η αειφορία εξετάζει το πώς λειτουργούν τα φυσικά συστήματα, παραμένουν διαφορετικά και παράγουν ό, τι χρειάζεται για να παραμείνει η οικολογία ισορροπημένη. Η αειφορία λαμβάνει υπόψη τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ζήσουμε σε αρμονία με τον φυσικό κόσμο γύρω μας, προστατεύοντάς τον από ζημιές και καταστροφές.

Ενώ ο όρος συνδέεται συχνά με το περιβάλλον, καθώς αυτό είναι μεγάλο μέρος του, η λέξη ενσωματώνει πραγματικά όλες τις ανθρώπινες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, κοινωνικών και θεσμικών πτυχών της.

“Η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη του τουρισμού που λαμβάνει πλήρως υπόψη τις τρέχουσες και μελλοντικές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της, καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των επισκεπτών, της βιομηχανίας, του περιβάλλοντος και των κοινοτήτων υποδοχής.”

από τον ΠΟΕ

inclusiveGreece Αειφορία και προσβασιμότητα

Η “InclusiveGreece” υιοθετεί αυτή την ιδέα αντιμετωπίζοντας ένα αυξανόμενο τμήμα ταξιδιωτών με ένα ευρύ φάσμα αναγκών και απαιτήσεων.

Σας βοηθά να προσεγγίσετε κρίσιμες παγκόσμιες προκλήσεις ως ευκαιρίες βιώσιμης ανάπτυξης για την τουριστική σας επιχείρηση και να οδηγήσετε σε θετικό κοινωνικό αίσθημα, δημιουργώντας μακροπρόθεσμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους τουρίστες.