Προσβασιμότητα στον τουρισμό

Καθώς τα άτομα με αναπηρία που αποτελούν το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού, η βελτίωση προσβασιμότητας έχει σημαντικές επιπτώσεις στις ζωές αυτών των 1,3 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Και βοηθά ταυτόχρονα και τους μη ανάπηρους πληθυσμούς.

Και τι σημαίνει η προσβασιμότητα στον τουρισμό;

“Η προσβασιμότητα στον τουρισμό επιτρέπει σε άτομα με απαιτήσεις πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας, της όρασης, της ακοής και των γνωστικών διαστάσεων, να λειτουργούν ανεξάρτητα και με ισότητα και αξιοπρέπεια μέσω της προσφοράς κοινά σχεδιασμένων τουριστικών προϊόντων, υπηρεσιών και περιβαλλόντων. Αυτός ο ορισμός περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ταξιδεύουν με παιδιά σε καροτσάκια, άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένους.”

Darcy and Dickson (2009, σελ. 34)

Διάγραμμα προσβασιμότητας στον τουρισμό - Και τι σημαίνει προσβασιμότητα στον τουρισμό;

Προσβασιμότητα Ποιότητα & άνεση Χαρακτηριστικό του τουρισμού

Ο καθορισμός προτύπων, η αξιολόγηση και η παρακολούθηση προσβάσιμων τουριστικών πρακτικών επιτρέπει την παροχή καλύτερων προϊόντων όχι μόνο για τουρίστες με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα. Σύμφωνα με την αρχή ότι οι ταξιδιώτες με δυσκολία ή αναπηρία θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις ίδιες τουριστικές προσφορές με άλλους επισκέπτες, η ύπαρξη τυποποιημένων και αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με την προσβασιμότητα επιτρέπει στον προορισμό να διαφημίζει την παρουσία προσβάσιμων εγκαταστάσεων και να προσελκύει μέσω όλων των διαθέσιμων καναλιών.

Ένας αποκλειστικός τουριστικός προορισμός λειτουργεί για να προσφέρει θετικές ταξιδιωτικές εμπειρίες σε άτομα με διαφορετικές ανάγκες αντιμετωπίζοντας τους από διάφορες οπτικές γωνίες και παρέχοντας λύσεις σχεδιασμού και υπηρεσιών που στοχεύουν στην κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων διαφορετικών αναγκών.